چرا آمریکا به دنبال تحریم نفتی ایران است؟

محمدعلی نجفی ساناکو
درآمد هر گردشگر ورودی برابر با فروش چند بشکه نفت است؟
خرداد ۷, ۱۳۹۸
تحقیق بازار، گامی مهم در موفقیت بازرگانی
تحقیق بازار، گامی مهم در موفقیت بازرگانی
تیر ۲۱, ۱۳۹۸
نمایش همه

چرا آمریکا به دنبال تحریم نفتی ایران است؟

تحریم نفت ایران

چرا آمریکا به دنبال تحریم نفتی ایران است؟

در این مقاله گروه تحقیقات بازار شرکت بازرگانی ساناکو می خواهد به این موضوع بپردازد که، چرا آمریکا به دنبال تحریم نفتی ایران است؟

ابتدا به پیش بینی میانگین آمار تولید نفت خام در سال ۲۰۱۹ می پردازیم.

در این پیش بینی که از منبع EIA آمریکا برداشت شده است، میانگین تولید نفت خام در جهان ۸۱ میلیون بشکه در روز است که کشور امریکا با ۱۲ میلیون بشکه، روسیه ۱۱٫۸ میلیون، عربستان سعودی با ۱۱٫۱ میلیون، عراق با ۴٫۶ میلیون و ایران با ۳٫۹ میلیون بشکه نفت خام جز ۵ کشور نخست تولید کننده نفت خام می باشند.

در این بین ونزوئلا با یک پله سقوط و تولید ۲٫۳ میلیون بشکه نفت خام در روز در جایگاه یازدهم قرار دارد.

 

حال می خواهیم به ارقام تولیدی سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ بپردازیم.

در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ به نقل از CNN تولیدات ۵ کشور ذکر شده در بالا به مراتب تک به تک و در مجموع کمتر بوده و در مورد فقط کشور آمریکا این عدد ۳ میلیون بشکه نفت بوده است.

چرا آمریکا به دنبال تحریم نفتی ایران است؟

 

ارقام تولید نفت خام بیش از ۱۵ سال قبل یسیار پایین تر می باشد.

حال کمی به پیشتر برمیگردیم و آمار تولید نفت خام را از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ بررسی می کنیم. همانطور که در جدول زیر به نقل از سایت peak oil مشاهده می کنید، تولید نفت خام دنیا از حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت خام در روز به چیزی حدود ۷۳ میلیون بشکه نفت خام می رسد. از این افزایش در بین کل تولید کنندگان، اعضای اپک سهم دو برابری داشته اند.

 

Millions of barrels per day
Country ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ Peak Year
Top 30 Non-OPEC producers (over 100,000 bpd)
Russia ۷٫۴۱ ۸٫۱۳ ۸٫۸۰ ۹٫۰۴ ۹٫۲۵ ۹٫۴۴ ۹٫۳۶ ۹٫۵۰ ?
United States ۵٫۷۵ ۵٫۶۸ ۵٫۴۲ ۵٫۱۸ ۵٫۱۰ ۵٫۰۶ ۴٫۹۴ ۵٫۳۱ ۱۹۷۰
China ۳٫۳۹ ۳٫۴۱ ۳٫۴۹ ۳٫۶۱ ۳٫۶۹ ۳٫۷۲ ۳٫۸۰ ۳٫۸۰ ?
Mexico ۳٫۱۸ ۳٫۳۷ ۳٫۳۸ ۳٫۳۳ ۳٫۲۶ ۳٫۰۸ ۲٫۷۹ ۲٫۶۰ ۲۰۰۴
Canada ۲٫۱۷ ۲٫۳۱ ۲٫۴۰ ۲٫۳۷ ۲٫۵۳ ۲٫۶۲ ۲٫۵۹ ۲٫۵۸ ?
Norway ۳٫۱۳ ۳٫۰۴ ۲٫۹۶ ۲٫۷۰ ۲٫۴۹ ۲٫۲۷ ۲٫۱۷ ۲٫۰۷ ۲۰۰۱
Brazil ۱٫۴۶ ۱٫۵۰ ۱٫۴۸ ۱٫۶۳ ۱٫۷۲ ۱٫۷۵ ۱٫۸۱ ۱٫۹۵ ?
Others ۱٫۲۷ ۱٫۳۲ ۱٫۶۳ ۱٫۴۸ ۱٫۶۱ ۱٫۷۰ ۱٫۸۳ ۱٫۷۸ ?
Kazakhstan ۰٫۸۲ ۰٫۸۹ ۱٫۰۱ ۱٫۲۹ ۱٫۳۱ ۱٫۳۶ ۱٫۳۴ ۱٫۴۶ ?
United Kingdom ۲٫۲۹ ۲٫۰۹ ۱٫۸۵ ۱٫۶۵ ۱٫۴۹ ۱٫۵۰ ۱٫۳۸ ۱٫۳۳ ۱۹۹۹
Azerbaijan ۰٫۳۱ ۰٫۳۲ ۰٫۳۱ ۰٫۴۳ ۰٫۶۴ ۰٫۸۴ ۰٫۸۷ ۱٫۰۱ ?
Indonesia ۱٫۲۵ ۱٫۱۶ ۱٫۱۰ ۱٫۰۷ ۱٫۰۲ ۰٫۹۶ ۰٫۹۷ ۰٫۹۵ ۱۹۹۴
Oman ۰٫۹۰ ۰٫۸۲ ۰٫۷۵ ۰٫۷۷ ۰٫۷۴ ۰٫۷۱ ۰٫۷۶ ۰٫۸۱ ۲۰۰۱
India ۰٫۶۷ ۰٫۶۶ ۰٫۶۸ ۰٫۶۷ ۰٫۶۹ ۰٫۷۰ ۰٫۶۹ ۰٫۶۸ plateau
Colombia ۰٫۵۸ ۰٫۵۴ ۰٫۵۳ ۰٫۵۳ ۰٫۵۳ ۰٫۵۳ ۰٫۵۹ ۰٫۶۷ ۱۹۹۹
Argentina ۰٫۸۰ ۰٫۷۸ ۰٫۷۳ ۰٫۷۰ ۰٫۷۰ ۰٫۶۸ ۰٫۶۶ ۰٫۶۵ ۱۹۹۸
Malaysia ۰٫۷۰ ۰٫۷۴ ۰٫۶۷ ۰٫۶۳ ۰٫۶۱ ۰٫۵۹ ۰٫۶۱ ۰٫۵۸ plateau
Egypt ۰٫۶۳ ۰٫۶۲ ۰٫۵۹ ۰٫۶۶ ۰٫۶۴ ۰٫۶۴ ۰٫۶۰ ۰٫۵۴ ۱۹۹۵
Australia ۰٫۶۳ ۰٫۵۱ ۰٫۴۷ ۰٫۴۵ ۰٫۴۳ ۰٫۴۷ ۰٫۴۸ ۰٫۴۸ plateau
Sudan ۰٫۲۴ ۰٫۲۷ ۰٫۳۴ ۰٫۳۵ ۰٫۳۸ ۰٫۴۶ ۰٫۴۸ ۰٫۴۸ plateau
Syria ۰٫۴۷ ۰٫۴۶ ۰٫۴۱ ۰٫۴۳ ۰٫۴۱ ۰٫۳۸ ۰٫۳۹ ۰٫۳۷ ۱۹۹۵
Equatorial Guinea ۰٫۲۱ ۰٫۲۱ ۰٫۳۷ ۰٫۳۶ ۰٫۳۴ ۰٫۳۵ ۰٫۳۴ ۰٫۳۲ ? ۲۰۰۴ ?
Yemen ۰٫۴۴ ۰٫۴۵ ۰٫۴۲ ۰٫۴۰ ۰٫۳۸ ۰٫۳۲ ۰٫۳۰ ۰٫۲۹ ۲۰۰۲
Vietnam ۰٫۳۴ ۰٫۳۵ ۰٫۴۰ ۰٫۳۸ ۰٫۳۶ ۰٫۳۲ ۰٫۲۸ ۰٫۲۹ ۲۰۰۴
Congo Brazzaville ۰٫۲۵ ۰٫۲۳ ۰٫۲۳ ۰٫۲۳ ۰٫۲۴ ۰٫۲۱ ۰٫۲۳ ۰٫۲۷ ۱۹۹۹
Denmark ۰٫۳۷ ۰٫۳۸ ۰٫۳۹ ۰٫۳۸ ۰٫۳۴ ۰٫۳۱ ۰٫۲۹ ۰٫۲۶ ۲۰۰۴
Gabon ۰٫۲۵ ۰٫۲۴ ۰٫۲۴ ۰٫۲۷ ۰٫۲۴ ۰٫۲۴ ۰٫۲۵ ۰٫۲۴ ۱۹۹۶
Brunei ۰٫۱۶ ۰٫۱۹ ۰٫۱۸ ۰٫۱۸ ۰٫۲۰ ۰٫۱۶ ۰٫۱۴ ۰٫۱۴ ۲۰۰۰
Trinidad & Tobago ۰٫۱۲ ۰٫۱۲ ۰٫۱۵ ۰٫۱۵ ۰٫۱۴ ۰٫۱۲ ۰٫۱۱ ۰٫۱۱ ۱۹۷۸
Tunesia ۰٫۰۸ ۰٫۰۸ ۰٫۰۷ ۰٫۰۷ ۰٫۰۷ ۰٫۰۹ ۰٫۱۰ ۰٫۱۱ ۱۹۸۳
Total ۴۰٫۷۴ ۴۱٫۳۸ ۴۱٫۹۲ ۴۱٫۹۰ ۴۲٫۰۳ ۴۲٫۰۵ ۴۱٫۶۰ ۴۲٫۰۲ plateau
All 12 OPEC Producers
Saudi Arabia ۷٫۶۳ ۸٫۷۸ ۹٫۱۰ ۹٫۵۵ ۹٫۱۵ ۸٫۷۲ ۹٫۲۶ ۸٫۲۵ ?
Iran ۳٫۴۴ ۳٫۷۴ ۴٫۰۰ ۴٫۱۴ ۴٫۰۳ ۳٫۹۱ ۴٫۰۵ ۴٫۰۴ ?
UAE ۲٫۰۸ ۲٫۳۵ ۲٫۴۸ ۲٫۵۴ ۲٫۶۴ ۲٫۶۰ ۲٫۶۸ ۲٫۴۱ ?
Iraq ۲٫۰۲ ۱٫۳۱ ۲٫۰۱ ۱٫۸۸ ۲٫۰۰ ۲٫۰۹ ۲٫۳۸ ۲٫۳۹ ?
Kuwait ۱٫۸۹ ۲٫۱۴ ۲٫۳۸ ۲٫۵۳ ۲٫۵۴ ۲٫۴۶ ۲٫۵۹ ۲٫۳۵ ?
Venzuela ۲٫۶۰ ۲٫۳۴ ۲٫۵۶ ۲٫۵۶ ۲٫۵۱ ۲٫۴۳ ۲٫۳۹ ۲٫۲۴ ۱۹۹۷
Nigeria ۲٫۱۲ ۲٫۲۸ ۲٫۳۳ ۲٫۶۳ ۲٫۴۴ ۲٫۳۵ ۲٫۱۷ ۲٫۲۱ ۲۰۰۵
Angola ۰٫۹۰ ۰٫۹۰ ۱٫۰۵ ۱٫۲۵ ۱٫۴۱ ۱٫۷۴ ۱٫۹۸ ۱٫۹۱ plateau
Algeria ۱٫۳۱ ۱٫۶۱ ۱٫۶۸ ۱٫۸۰ ۱٫۸۱ ۱٫۸۳ ۱٫۸۲ ۱٫۷۸ ۲۰۰۸
Libya ۱٫۳۲ ۱٫۴۲ ۱٫۵۲ ۱٫۶۳ ۱٫۶۸ ۱٫۷۰ ۱٫۷۴ ۱٫۶۵ plateau
Qatar ۰٫۶۸ ۰٫۷۲ ۰٫۷۸ ۰٫۸۴ ۰٫۸۵ ۰٫۸۵ ۰٫۹۲ ۰٫۹۳ ?
Ecuador ۰٫۳۹ ۰٫۴۱ ۰٫۵۳ ۰٫۵۳ ۰٫۵۴ ۰٫۵۱ ۰٫۵۰ ۰٫۴۹ ۲۰۰۶
Total ۲۶٫۳۹ ۲۷٫۹۸ ۳۰٫۴۱ ۳۱٫۸۷ ۳۱٫۵۹ ۳۱٫۲۱ ۳۲٫۴۸ ۳۰٫۶۴ ?
Total, OPEC plus top 30 non-OPEC ۷۲٫۶۶

 

به شما پیشنهاد می کنیم به منظور درک بهتر کلیپ کوتاه زیر از یوتیوب را نیز مشاهده کنید.

تغییرات تولید نفت خام دنیا از سال ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۷

پراکندگی ذخیره ای نفت خام در بین کشورهای تولید کننده به چه نسبتی است؟

طبق آمار منتشر شده در ابتدای سال ۲۰۱۸ از اعضای اپک، نفت خام ذخیره شده اعضای این سازمان ۸۲ درصد سهم جهانی است. از این بین همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، سهم کشور ایران و ونزوئلا چیزی کمتر از ۴۰ درصد سهم جهانی است.

پراکندگی ذخیره نفت خام

در این بین عربستان سعودی و عراق نیز بدلیل افزایش تولید در سال های اخیر از رقبای خود عقب نیفتاده و چهار کشور ونزوئلا، عربستان، ایران و عراق در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۱ درصد نفت خام جهان را ذخیره کرده اند.

 

حال مجددا این پرسش را مطرح می کنیم که، چرا آمریکا به دنبال تحریم نفتی ایران است؟

مصرف و خرید نفت خام در دنیا از سال ۲۰۰۵ تا ابتدای سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۵ میلیون بشکه نفت خام در روز کاهش یافته است. در همین بین تولید نفت خام از حدود ۷۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۵ به حدود ۸۱ میلیون بشکه رسیده است و درواقع ۲۴ میلیون بشکه نفت خام عرضه اش بیشتر از تقاضای جهانیست. از سوی دیگر کشورهای ایران و ونزوئلا حدود ۴۰ درصد نفت خام ذخیره شده در دنیا را دو سال قبل ذخیره کرده اند.

حال با توجه به افزایش تولید بالای کشور آمریکا بایستی این کشور و هم پیمایان منطقه ایش به فکر درآمد کشورهای خود باشند.

راحتترین راه حل تحریم کشورهای عضو اپک هستند که در گذشته ذخیره بالایی نیز داشته اند. با توجه به تحرکات در منطقه خودشان، کشور امریکا با کوچکترین بهانه ای هم از همسایه های رقیبشان تغذیه و باج خواهد گرفت و هم خود را جایگزین بازار این دو کشور خواهد کرد.

 

تیم تحقیقات بازار ساناکو خوشحال می شود که در این باره نظرات خود را اعلام نمایید و درصورت نیاز به استفاده از پکیج های تحقیقات بزار و بزاریابی بین المللی از لینک زیر استفاده نمایید.

خدمات بازرگانی ساناکو

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *