تحلیلی بازرگانی

مرداد ۲۰, ۱۳۹۸

مزیت مشاوره صادرات در چیست؟

مزیت مشاوره صادرات چیست؟ مشاوره صادراتی چیست؟ چرا ما باید این کار را انجام بدهیم؟ آیا مشاوره صادرات به موفقیت در تجارت کمک می کند؟ این […]
مرداد ۱۷, ۱۳۹۸

تحقیق بازار چیست و چرا در تجارت بین المللی ضرورت دارد؟

تحقیق بازار چیست؟ به زبان ساده به مشاهده ی عملکرد مشتریان به منظور دریافتن موضوعاتی که توجه آن ها را جلب می کنند، تحقیق بازار می […]
خرداد ۱۴, ۱۳۹۸
تحریم نفت ایران

چرا آمریکا به دنبال تحریم نفتی ایران است؟

در این مقاله گروه تحقیقات بازار شرکت بازرگانی ساناکو می خواهد به این موضوع بپردازد که، چرا آمریکا به دنبال تحریم نفتی ایران است؟ ابتدا به […]
خرداد ۷, ۱۳۹۸
محمدعلی نجفی ساناکو

درآمد هر گردشگر ورودی برابر با فروش چند بشکه نفت است؟

در مقاله امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان می خواهیم بدانیم که درآمد هر گردشگر ورودی برابر با فروش چند بشکه نفت است؟ و دکتر محمدعلی […]