آموزشی بازرگانی

مرداد ۱۷, ۱۳۹۸

تحقیق بازار چیست و چرا در تجارت بین المللی ضرورت دارد؟

تحقیق بازار چیست؟ به زبان ساده به مشاهده ی عملکرد مشتریان به منظور دریافتن موضوعاتی که توجه آن ها را جلب می کنند، تحقیق بازار می […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸
بازارشناسی بین المللی

بازاریابی بین المللی چیست و چگونه به بازارهای بین المللی وارد شویم؟

بازاریابی بین المللی چیست و چگونه به بازارهای بین المللی وارد شویم؟ بازاریابی بین المللی (International Marketing)، استفاده از اصول بازاریابی برای برآوردن نیازها و خواسته های متنوع […]