برندیگ

خرداد ۷, ۱۳۹۸
محمدعلی نجفی ساناکو

درآمد هر گردشگر ورودی برابر با فروش چند بشکه نفت است؟

در مقاله امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان می خواهیم بدانیم که درآمد هر گردشگر ورودی برابر با فروش چند بشکه نفت است؟ و دکتر محمدعلی […]