جاذبه های تایلند

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

چگونه تایلند می تواند به هاب فن‌ تک در جنوب شرقی آسیا تبدیل می شود؟

هنگامی که مردم به تایلند فکر می کنند، پادشاهی با بسیاری از موضوعات برایشان تداعی می شود: سواحل، پیاده روها، معابد، فیل ها و روشن فکری؛ […]