خسارت سیل

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

خسارت سیل منجر به افزایش واردات می‌شود؟

آیا خسارت سیل منجر به افزایش واردات می‌شود؟ کشاورزی آسیب دیده، ساختمان های از بین رفته و راه‌های زیر آب مانده تنها بخشی از اثرات سیل […]