مس ایران

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

سهم صادرات مس ایران در بازار جهانی چگونه است؟

سهم صادرات مس ایران در بازار جهانی چگونه است؟ در بازار جهانی میزان فروش فلزات بعد از محصولات نفتی و پتروشیمی تاثیر شگرفی در سودآوری و […]